Vylúčenie prijímania

Vyberte si osoby, ktorým zásielky nevydáme

Vytvoriť žiadosť
Služba nie je dostupná pre organizácie
Vylúčenie prijímania

Zadajte mená osôb, ktorým zásielky nevydáme

Osobám, ktorých mená zadáte, nevydáme zásielky doručované proti podpisu.

Stanovte časové obdobie platnosti

Záleží na vás, ako dlho budete službu využívať.

Aktivujte službu aj pre vaše deti

Jednou žiadosťou môžete aktivovať službu aj pre vaše neplnoleté deti.

Občan

3,00 € mesačne

Všetky ceny sú s DPH. Služba nie je dostupná pre organizácie.
Po vytvorení žiadosti je potrebné overiť svoju identitu jednou návštevou na pobočke Slovenskej pošty
Vytvoriť žiadosť
Služba nie je dostupná pre organizácie