Splnomocnenie

Splnomocnite inú osobu, ak si poštu nemôžete preberať osobne

Vytvoriť žiadosť
Splnomocnenie

Vyberte typ zásielok, ktoré môžu byť preberané

Preberanie môže byť obmedzené len na určité druhy zásielok (napr. zásielky bez služby do vlastných rúk, poukážka...) alebo môže splnomocnenec za vás preberať všetky zásielky a finančné hotovosti.

Splnomocniť môžete neobmedzený počet osôb

Každá vami splnomocnená osoba dostane vlastný preukaz splnomocnenca, ktorý predloží pri preberaní zásielok na pošte.

Stanovte časové obdobie platnosti preukazu

Splnomocnenie môže mať platnosť jeden mesiac až maximálne 10 rokov.

Občan

4,00 € za aktiváciu

Elektronický preukaz

bezplatne

Papierový preukaz

od 1,00 €


Organizácia

4,00 € za aktiváciu

Elektronický preukaz

bezplatne

Papierový preukaz

od 1,00 €

Všetky ceny sú s DPH
Po vytvorení žiadosti je potrebné overiť svoju identitu jednou návštevou na pobočke Slovenskej pošty