eKolok

Moderný spôsob úhrady eKolku a platobného predpisu

Elektronický Kolok

Bezhotovostné zakúpenie eKolku - potvrdenia o úhrade správneho alebo súdneho poplatku na vybranú službu.

Úhrada platobného predpisu

Uhraďte online platobný predpis, ktorý vám zaslal orgán verejnej moci.

Veľkoodber eKolkov

Požiadavku na objednávku možno zaslať emailom na postshop@slposta.sk.

Mobilná aplikácia dostupná pre iOS a Android